top of page

Tečaj golfa za začetnike

Updated: Sep 1, 2021

V mesecu maju 2021 smo pričeli izvajati individualne tečaje za začetnike v golfu.


Namen: posamezniku prilagojen program učenja za prijazen

vstop v čudoviti svet golfa

Kje: Golf igrišče Ptuj

Število udeležencev: 2 ali individualno

Cena: 149 € / osebo; individualno 199 €

Prijava: brigita.sostar@gmail.com

Term

in: po dogovoru

Trajanje: štiri srečanja, vsako 2 x 50 minut;

predavanje o golfskih pravilih, 2 uri


Obseg tečaja: - osnovne informacije o golfu, golfski opremi in igrišču

- TPI analiza vaše telesne gibljivosti

- Bioswing Dynamics - prijem

- osnove golfskega zamaha in udarcev

- igra na igrišču

- Zoom predavanje o golfskih pravilih

- uporaba golfske opreme in vadbenih žogic

- gratis zloženka o Pravilih golfa



74 views

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page