top of page

Tečaj golfa

V septembu pričnemo s tečaji golfa na Igrišču za golf Ptuj. Vabljeni so otroci vseh osnovnih šol Spodnjega Podravja, od 1. do 5. razreda.

39 views

Recent Posts

See All
bottom of page