Tečaj golfa

V septembu pričnemo s tečaji golfa na Igrišču za golf Ptuj. Vabljeni so otroci vseh osnovnih šol Spodnjega Podravja, od 1. do 5. razreda.

16 views

Recent Posts

See All

Pridobitev soglasja za Šolo golfa GITA GOLF

V skladu z novim Pravilnikom Golf zveze Slovenije, ki je bil sprejet 21.4.2021, je GITA GOLF 3.5.2021 pridobila soglasje za delovanje "Šole golfa GITA GOLF", s katerim izpolnjuje pogoje za usposabljan